Adatkezelési szabályzat

A weboldalon regisztráló személy tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését a Festipay Zrt. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u 46-48., Cg. 01-10-048644, Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25405983-2-41) a Festipay Prepaid Kártya igénylésének lehetőségeivel  összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. Az adatokat a rendezvényt követően a jogszabálynak megfelelően tárolja. A weboldalon regisztráló személy az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja. Az előregisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni: e-mail cím, név. Az adatkezelés elsődleges célja az érdeklődő regisztrálása és tájékoztatás a Festipay Prepaid kártyáról. A regisztráló személy bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Festipay Zrt. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a regisztrálót a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a kérelmezőt. Az adatkezelés a látogató hozzájárulásán alapul. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő: Festipay Zrt. A regisztráló személy kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.